Neurotrauma
DATE - 4th - 6th AUGUST 2023

Organizing Committee

PATRON

Dr. S R Dharkar

Dr. S N Mathuriya

Dr. B S Sharma

ADVISOR

Dr. Achal Sharma

Dr. Ashok Gupta

Dr. Satish Jain


CHAIRMAN

Dr. Hemant Bhartiya

ORGANIZING SECRETARY

Dr. K K Bansal

CO-CHAIRMAN

Dr. V D Sinha

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. N C Poonia, Jaipur
Dr. Deepak Jha, Jodhpur
Dr. Deepak Gupta, Delhi
Dr. Daljeet Singh, Delhi
Dr. Sanjay Bihari
Ms. Hemashi Bansal

AUDIO VISUAL COMMITTEE

Dr. D. K. Purohit
Dr. Lalit Bhardwaj
Dr. Manish Agarwal
Dr. Pankaj Gupta
Dr. Somnath Sharma

VENUE MANAGEMENT COMMITTEE

Dr. Kamal Goyal
Dr. Sankalp Bhartiya
Dr. Vipin Khandelwal
Dr. Vinod Sharma
Dr. Jitendra Shekhawat

INAUGURATION COMMITTEE

Dr. Ashok Gandhi
Dr. Yashpal Rathore
Dr. V. S. Sardana

CULTURAL COMMITTEE

Dr. Gaurav Jain
Dr. Rashim Kataria
Dr. Sanjeev Chopra

REGISTRATION COMMITTEE

Dr. Deepak Vangani
Dr. Surendra Dhayal
Dr. Vivek Vaid

TRANSPORT COMMITTEE

Dr. Amit Pratap Singh Deora
Dr. Ghanshyam Agarwal
Dr. Jitendra Singh Verma
Dr. Yogesh Agarwal
Dr. Himanshu Gupta

ACCOMMODATION COMMITTEE

Dr. Pawan Jain
Dr. Rohin Bhatia
Dr. S. S. Ratnawat
Dr. Sondev Bansal

CONFERENCE COORDINATOR COMMITTEE

Dr. Sunil Garg
Dr. Sharad, Thanvi
Dr. Ajay Mishra
Dr. Deepak Anand
Dr. Rajvir garsha
Dr. Rajvendra Chaudhary
Dr. Mahesh Maheshwari

NATIONAL LIAISON OFFICER

Dr. Sanjay Kumar, Rachi
Dr. Shibu Pillai, Bangalore
Dr. Manas Panigrahi

Dr. Rajesh Chabbra, Chandigarh
Dr. Sumit Sinha, Gurgaon
Dr. Paritosh Pandey, Bangalore

Dr. Jayesh Sardhana,Bombay
Dr. Nupur Pruthi, Bangalore
Dr. Awadhesh Jaiswal,Narsapur


NEUROLOGIST PARTNER

Dr. Bhawna Sharma

Dr. Suresh Gupta

Dr. Sunit Shah


Online Registration Closed